Del 1 -Stark kropp med styrketräning

Vi är många som drömmer om en mer muskulös kropp och en bättre fysik. Styrketräning är en utmärkt träningsform för den som vill forma sin kropp men vägen dit kan vara svår.

Redskapen är många och övningarna desto fler. Var och hur ska man börja? Den här guiden kommer att stegvis hjälpa dig komma igång med styrketräning oavsett hur ditt slutgiltiga mål ser ut?

Del 1 – Styrketräningens syfte

Vid all slags träning, styrketräning inkluderat, bör du alltid tänka igenom varför du tränar, vilket syfte träningen har. Exempel på frågor du bör ställa dig är: Vill du bli maximalt stark eller öka i muskelvolym?

Är det den relativa styrkan du vill öka, att bli stark men inte stor? Vilken typ av snabbhet är det egentligen du behöver? Är den uthålliga styrkan eller snabbheten det viktigaste?

Beroende på vad du svarar på dessa typer av frågor så behöver träning och kost anpassas efter detta. Av den anledningen är det av stor vikt att du har ett tydligt syfte med din träning så snart du har kommit igång.

Kroppens muskelarbete

Att förstå sig på sin egen kropp och hur den fungerar är en bra start. Då kommer du att lättare förstå de olika övningarna och dess inverkan på kropp och muskler när du väl är i gymmet. ? Kroppen består till 45 % av muskler.

Vi har två olika slags muskler i kroppen, skelettmuskulatur och glattmuskulatur. Vid styrketräning belastas skelettmuskulaturen eftersom det är denna som vi använder när vi rör oss. I musklerna finns så kallade muskelfibrer och det är tack vare deras förmåga att dra ihop sig som vi kan röra på oss.

Muskler arbetar på tre olika sätt. Dynamisk koncentrisk kontraktion kallas det när muskeln drar ihop sig och förkortas. Detta händer exempelvis vid situps då magmusklerna utför koncentriskt muskelarbete i det ögonblick du lyfter överkroppen.

När överkroppen sedan skall tillbaka ned mot golvet utförs en bromsande rörelse som kallas dynamisk excentrisk kontraktion. Vi pressar då muskeln att dra ihop sig men eftersom det yttre motståndet (gravitationen) är större så förlängs muskeln istället och vi landar försiktigt på golvet.

Det excentriska arbetet utvecklar den absolut största kraften hos muskeln. Är den yttre kraften (kroppsvikt + eventuell tilläggsbelastning) lika stor som den inre muskelkraften uppstår ingen rörelse. Detta händer exempelvis om du stannar upp mitt i en situp.

Muskeln ansträngs då i ett stillastående läge vilket kallas för statiskt arbete eller isometrisk kontraktion. Det statiska arbetet presterar mer kraft än alla snabbare koncentriska rörelser.

Men det är också mycket lättare att få mjölksyra i muskeln eftersom den stillastående ansträngda muskeln stryps på syretillförsel från blodkärlen.

När du styrketränar stimulerar du kroppens muskelbyggnad. Rent praktiskt går det ut på att du genom att lyfta vikter överbelastar muskeln.

Detta ger muskeln en signal om att bli större och starkare för att kunna stå emot viktmotståndet som du utsätter den för. Muskeln kan dock endast byggas upp igen under vila så därför är det viktigt att låta kroppen återhämta sig efter ett träningspass.

Lämna ett svar